TOEFL > TOEFL score

TOEFL score 2017/2018


A TOEFL iBT Internetes Teszt pontozása

A TOEFL iBT vizsgán maximum 120 pont érhető el. Az egyes vizsgarészek (hallás utáni értés, beszéd, olvasás, írás) 30 pontosak. A összpontszám a négy vizsgarész pontjaiból tevődik össze.

Ahhoz, hogy hivatalos TOEFL értékelést kaphasson  a következő követelményeknek kell eleget tennie: legalább egy kérdés megválaszolása az olvasás- és hallásértési vizsgarészekben, minimum egy feladat megoldása a szóbeli vizsgarészben, legalább egy esszét megírása a szövegalkotási feladatoknál.

 

A TOEFL PBT Papír formátumú Teszt pontozása

A TOEFL PBT összpontszáma 310 és 677 pont között mozog. Ezek a pontszámok a következő három vizsgarész pontszámai szerint alakulnak: Olvasásértés (31-67), Hallásértés (31-68) és Struktúra, azaz nyelvtani jellegű feladatok (31-68). A szövealkotási feladat pontszáma nem képezi részét az összepontszámnak. Ezt külön tüntetik fel, TWE (Test of Written English), Írott Angol Teszt név alatt. 

A pontszám, melyet a vizsgázó a TOEFL PBT olvasás, hallás utáni értési és STRUCTURE vizsgarészeire kap nem pusztán a helyes válaszok arányát mutatja. Lévén, hogy a feladatok között akadnak összetettebbek és egyszerűbben megoldhatóak is, az átalakított pontszámok jobban tükrözik vizsgázó nyelvi szintjét.

 

 

Hogyan értesülhetek a TOEFL vizsgaeredményeimről?

A TOEFL vizsgaeredményt a vizsgát követő két héten belül az interneten megtekintheti. A vizsga eredményét, szintén a vizsgát követő két hétben, elpostázzuk azoknak az egyetemeknek és intézményeknek is, melyeket a vizsgára való jelentkezésekor a vizsgázó megjelölt. A vizsgázó további vizsgabizonyítványokat igényelhet az eredmény online közzétételét követően. Az Egyesült Államokban a kiszállítás 7-10 napot vehet igénybe, míg távolabbra mintegy négy hét alatt postázzuk a bizonyítványt. Éppen ezért ajánlott, hogy a TOEFL vizsgáját két-három hónappal a legkorábbi jelentkezési határidő előtti vizsgaidőpontra időzítse. A TOEFL vizsgaeredmény két évig érvényes. Annyiszor vizsgázhat, amennyiszer csak szeretne.

 

 

Elfogadott TOEFL vizsgaeredmény

A TOEFL nyelvvizsgán nem lehet megbukni, a felsőoktatási intézmények és ügynökségek maguk határozzák pontszámbeli követelményeiket. A minimum elfogadható TOEFL iBT eredmény 61 ponttól (például a Bowling Green State Universitynél) 109 pontig terjed (például a Columbia és a Harvard esetében). A TOEFL felvételi eredmények elemzése kimutatta, hogy a TOEFL iBT vizsgán az egyetemi hallagtóktól 74.2, míg a diplomásoktól 82.6 pont az elvárható.

Ami a TOEFL PBT vizsgát illeti, a legmagasabb szükséges pontszám 630 körül mozog, a minimum pedig mintegy 450 pontot tesz ki.

Click Here!